Program

>>Zobacz program<<
-------------------------------------------
(Aktualizacja: 27.02.2024 9:25)
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.

>>Zobacz program niemerytoryczny<<
Elementy niemerytoryczne są niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
Wydarzenia o charaktrze rozrywkowym są dodatkowo płatne przez zainteresowanych.