Kurs 21 listopada 2020 1

„Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych niedojrzałych. Aktualny stan wiedzy”.

prowadzą

prof. dr. hab. n. med. Mariusz Lipski
dr n. med. Anna Jarząbek

termin: 21 listopada 2020
godz. 10:00 – 17:30
miejsce:
 wersja on-line
W programie:

Leczenie endodontyczne zębów mlecznych

Diagnostyka chorób miazgi w zębach mlecznych i stałych niedojrzałych. Badania kliniczne i radiologiczne. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia endodontycznego zębów mlecznych.

Metody leczenia endodontycznego zębów mlecznych z żywą miazgą. Kiedy w próchnicy głębokiej przykrycie pośrednie, bezpośrednie a kiedy amputacja przyżyciowa? Jak je technicznie wykonać – prezentacja zabiegu.

Kiedy amputacja miazgi z zastosowaniem preparatów biozgodnych (wodorotlenek wapnia, MTA, Biodentine), a kiedy metoda formokrezolowa czy typowa dewitalizacja.

Leczenie zębów z nieodwracalnym zapaleniem miazgi (miazga żywa).

Leczenie kanałowe zębów mlecznych z martwą miazgą. Jak opracować kanały (techniki opracowania, roztwory płuczące) i czym wypełnić. Materiały do wypełniana kanałów zębów mlecznych.

Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych

Jaki należy postąpić w przypadku próchnicy głębokiej i bardzo głębokiej w stałym zębie z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia (obecnie obowiązujące wytyczne)?

Jak leczyć zęby niedojrzałe z odwracalną chorobą miazgi (przykrycie pośrednie, przykrycie bezpośrednie amputacja, amputacja całkowita): materiały i technika wykonania zabiegu.

Jak uniknąć konwencjonalnego leczenia w zębie z żywą miazgą zmienioną zapalnie?

Jak postąpić w zębie z martwą miazgą i niezakończonym rozwojem korzenia zęba?

Kiedy apeksyfikacja wielowizytowa z zastosowaniem wodorotlenku wapnia, a kiedy jednowizytowa z użyciem preparatów typu MTA? Wady i zalety obu metod.

Kiedy apeksyfikacja a kiedy rewitalizacja? Wady i zalety obu metod.

Jak zamknąć szeroki otwór wierzchołkowy (materiały, narzędzia i technika wykonania procedury krok po kroku)?

Jak wykonać rewitalizację miazgi (materiały, narzędzia i technika wykonania procedury krok po kroku)?

Powikłania apeksyfikacji i rewitalizacji. Jak im zapobiec? Najczęstsze błędy medyczne popełniane podczas leczenia zębów niedojrzałych.

Leczenie otwarte w zębach mlecznych i zębach stałych z niezakończonym rozwojem.

Podczas wykładów omówione zostaną przypadki kliniczne (dokumentacja fotograficzna, radiologiczna oraz filmowa)

Formy kursu:

On-line ( bez limitu)

Za udział w kursie lekarze otrzymają
10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Opłata za uczestnictwa:

  • 400 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 31 stycznia 2020
  • 450 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 15 października 2020
  • 490 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 21 listopada 2020