Zgłoszenie udziału uczestnika
XVII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum”
XV Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii 26-27 maja 2017