Zgłoszenie udziału uczestnika XVIII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum” XVI Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii 18-19 maja 2018