WARSZTATY DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW 10 LISTOPADA 2018

„JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE
ZARZĄDZAĆ PLACÓWKAMI STOMATOLOGICZNYMI?”

 

prowadzącą

Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk

termin: 10 listopada 2018
godz. 09:00 – 19:00
miejsce: Sala wykładowa Hotelu Filmar****
ul. Grudziądzka 45, Toruń
W programie:

 

I. Działania managerskie
  1. Rola managera
  2. Cele właściciela
  3. Rentowność placówki
  4. Wykorzystanie potencjału kliniki
  5. Wdrażanie zmian
  6. Monitoring i kontrola wdrażanych zmian
  7. Wykorzystanie sprzętów diagnostycznych
     w placówce
  8. Dokumentacja medyczna i niemedyczna
  9. Standard świadczenia usług
10. Premiowanie personelu

II. Personel
  1. Zarządzanie zespołem
2. Rola managera w placówce stomatologicznej
      – zakres obowiązków, formy zawierania umów
  3. Znaczenie zebrań personelu
  4. Rozwój personelu
  5. Komunikacja przełożony – pracownik
  6. Słabe ogniwo w zespole
  7. Zespoły interdyscyplinarne
  8. Zaopatrzenie
  9. Planowanie urlopów
10. Proporcjonalność wynagrodzeń
11. Sposoby nawiązywania umów
12. Umowy z pracowniami techniki

III. Działania marketingowe
  1. Marketing wewnętrzny
      – procedury obsługi pacjenta
  2. Marketing zewnętrzny
      – strategia
  3. Dokumentacja medyczna
  4. Wizualizacja placówki
  5. Strategia marketingowa
  6. Analiza konkurencji
  7. Grupa docelowa
  8. Marketing internetowy
  9. Strona WWW
10. Marketing offline

 


Opłata za uczestnictwa:

  • 790 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 11 września 2018
  • 850 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 25 września 2018
  • 950 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 10 listopada 2018