Kurs 8 lutego 2020 1

„Problemy endodontyczne i ich rozwiązywanie.”

 

poprowadzą

Dr hab. n. med. prof. nadzw.
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krupiński

termin: 8 lutego 2020
godz. 09:00 – 19:00
miejsce: Sala wykładowa Hotelu Filmar****
ul. Grudziądzka 45, Toruń
W programie:

Aspekty miejscowe i ogólne gojenia zmian w tkankach okołowierzchołkowych.

W wykładzie zostaną przedstawione czynniki miejscowe i ogólne wpływające na
gojenie się zmian w tkankach okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie.
Czynniki miejscowe:
1. Jakość leczenia endodontycznego
– chemo-mechaniczne opracowanie jamy zęba
– wypełnienie systemu kanałowego
2. Reinfekcja (w czasie i po leczeniu)
3. Stan zdrowia przyzębia brzeżnego
4. Wielkość zmian

Czynniki ogólne:
1. Czas jaki upłynął od zakończenia leczenia
2. Czynniki zależne od pacjenta
– wiek
– płeć
– palenie tytoniu
– choroby ogólnoustrojowe

Na podstawie licznych przypadków klinicznych zostaną również omówione zasady
monitorowania wyników leczenia endodontycznego z uwzględnieniem utrudnionego i
opóźnionego gojenia zmian w tkankach okołowierzchołkowych oraz powstania blizny
łącznotkankowej.

Symptomatologia i diagnostyka chorób miazgi i okołowierzchołkowych tkanek zęba.

W wykładzie zostaną omówione:
1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach miazgi i okołowierzchołkowych
tkankach zębów
– objawy subiektywne
– różnicowanie bólu pochodzenia zębowego i niezębowego
– badanie kliniczne miazgi i tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem różnych
testów diagnostycznych
– badanie radiologiczne (interpretacja struktur anatomicznych i morfologii systemów
kanałowych, identyfikacja próchnicy, chorób miazgi i zapalenia przyzębia
wierzchołkowego, nieprawidłowości zębowych, resorpcji oraz jakości wypełnień
kanałowych
2. Diagnostyka kliniczna chorób miazgi i okołowierzchołkowych tkanek zęba.
– klasyfikacje symtomatyczno-terapeutyczne
– pulpopatie odwracalne i nieodwracalne
– ropień wierzchołkowy, podokostnowy i podśluzuwkowy
– różnicowanie stanów chorobowych przyzębia wierzchołkowego (zapalenia, torbiele,
blizny).

Trudne problemy endodontyczne jak je praktycznie rozwiązywać

1. Opracowanie ujść kanałów
2. Opracowanie kanałów korzeniowych różnymi systemami instrumentów rotacyjnych
3. Dezynfekcja Kanałów korzeniowych
4. Bóle przed zabiegami, w trakcie zabiegów i po zbiegach endodontycznych

W trakcie szkolenia – POKAZ ZABIEGU

Za udział w kursie lekarze otrzymują 10 punktów edukacyjnych.

 


Opłata za uczestnictwa:

  • 350 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 10 września 2019
  • 390 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 30 września 2019
  • 440 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 8 lutego 2020