Kurs 8 czerwca 2024 – 1


Temat:  Współczesna koncepcja kontroli próchnicy

Wykładowcy: Prof. UM dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska | Dr n. med. Joanna Kunert 

Zakład Stomatologii Zachowawczej – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Data szkolenia: 8 czerwca 2024 | godz. 9:00

Lokalizacja: Hotel Filmar****, ul. Grudziądzka 45, Toruń

Punkty edukacyjne: 10

  Kurs dostępny także on-line


Próchnica zębów jest jedną z najczęstszych przewlekłych, wieloczynnikowych chorób występujących w każdej populacji. W niniejszym wykładzie zostanie przedstawiona współczesna koncepcja kontroli próchnicy, która opiera się na następujących założeniach:

 1. Utrzymanie równowagi mikrobiologicznej w środowisku jamy ustnej – wskazanie czynników determinujących występowanie próchnicy, omówienie znaczenia równowagi ekologicznej w stabilnym mikrobiomie jamy ustnej oraz procesów de- i remineralizacji  twardych tkanek zębów.
 2. Wczesne wykrywanie zmian próchnicowych przedstawienie rożnych metod diagnozowania początkowych stadiów próchnicy, wykrywanie próchnicy w bruzdach i na powierzchniach gładkich, interpretacja zdjęć rtg.
 3. Nieinwazyjne leczenie ognisk próchnicy początkowejwykorzystanie preparatów fluorkowych, past z zawartością hydroksyapatytów, miejscowych preparatów CPP-ACP.
 4. Remineralizacja zębiny próchnicowej zwrócenie uwagi na potencjał naprawczy twardych tkanek zęba i proces remineralizacji oraz na stosowane leki i preparaty.
 5. Przekształcanie aktywnych ognisk próchnicy w nieaktywne ocena stopnia zaawansowania procesu próchnicowego, przedstawienie strategii zatrzymania rozwoju próchnicy w zależności od aktywności choroby i indywidualnych warunków pacjenta.
 6. Mikro-zachowawcze opracowanie ubytków – zasady MID minimal intervention dentistry – usuwanie jedynie zainfekowanej zębiny z maksymalnym pozostawieniem zdrowych tkanek, przybliżenie modyfikacji opracowania ubytków ze stopniową eliminacją zębiny próchnicowej, omówienie innych technik minimalnie inwazyjnych i specyfiki leczenia próchnicy korzenia.
 7. Stosowanie bioaktywnych materiałów odtwórczych – określenie definicji bioaktywności, zapoznanie z mechanizmem działania materiałów oraz przedstawienie niektórych bioaktywnych materiałów odtwórczych (kompozyty, szkło-jonomery).
 8. Naprawa uszkodzonych wypełnień – ustalenie wskazań i przeciwwskazań do naprawy lub wymiany wypełnienia, omówienie specyfiki procedur naprawczych z odpowiednim przygotowaniem powierzchni materiału, ocena skuteczności narzędzi służących do wykańczania i polerowania.
 9. Uświadomienie pacjentowi współodpowiedzialności za stan zdrowia jamy ustnej i ogólny stan zdrowia – ustalenie planu leczenia dostosowanego do potrzeb, możliwości i warunków zdrowotnych, włączenie pacjenta w proces profilaktyki i leczenia próchnicy, podkreślenie roli nawyków higienicznych i żywieniowych oraz wpływu stanu uzębienia na kondycję całego organizmu.

W wykładzie zostaną zaprezentowane liczne przypadki kliniczne obrazujące omawiane zagadnienia.


Szybkie zgłoszenie – opcja dla osób, które już uczestniczyły w kursach
organizowanych przez Expo-Andre


Opłata za uczestnictwo:

 • 399 zł –przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 31 maja  2024
 • 449 zł –przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 4 czerwca  2024
 • 529 zł –przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 8 czerwca 2024