Kurs 23 maja 2020 1

„Leczenie ciężkich zapaleń jamy ustnej w przebiegu chemio i radioterapii nowotworów litych, ciężkich postaci chorób rozrostowych. Wybrane przykłady protetyki pooperacyjnej oraz problem choroby popromiennej ”

 

prowadzi

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak

termin: 23 maja 2020
godz. 10:00 – 15:45
Informacje: Kurs odbędzie się online na żywo.
Nie ma możliwości odtworzenia go później.
W programie:

Ramowy plan szkolenia:
Własna metoda leczenia ciężkich zapaleń jamy ustnej w przebiegu chemio i radioterapii nowotworów litych, ciężkich postaci chorób rozrostowych

Ciężkie stany zapalne jamy ustnej w przebiegu leczenia ostrych białaczek szpikowych i limfatycznych, chłoniaków o wysokim stopniu złośliwości, aplazji szpiku oraz ciężkich postaci martwic twarzoczaszki. Prezentacja metody i receptur. Stany zapalne jamy ustnej I, II, III i IV stopnia wg WHO, stany terminalne i opieka paliatywna. Ciężkie urazy twarzoczaszki: porażenie prądem, czyny samobójcze, oparzenia chemiczne.

Wybrane przykłady protetyki pooperacyjnej oraz problem choroby popromiennej

Pacjentów chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, chirurgii ręki i ginekologii (protezy ciśnieniowe, obturacyjne, protezy specjalne do tracheostomy, przetoki ślinowej przełyku, patologicznym połykaniu powietrza, proteza stawu kości promieniowej, protezy stabilizujące zrekonstruowaną pochwę, protezy ochronne jamy ustnej w stwardnieniu rozsianym, w śpiączce farmakologicznej, w ciężkim uszkodzeniu mózgu. Problemy leczenia próchnicy popromiennej i leczenia chirurgicznego w polu popromiennym.

Za udział w kursie lekarze otrzymają
10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Instrukcja dostępu do kursu online
W dniu kursu (między godziną 9:00 -9:45) wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail link do transmisji.
Należy w niego kliknąć i automatycznie zostaniemy przekierowani do webinaru.
 


Opłata za uczestnictwa:

  • 195 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 23 maja 2020