WARSZTATY DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW 10 LISTOPADA 2018

„JAK EFEKTOWNIE I SKUTECZNIE
ZARZĄDZAĆ PLACÓWKAMI STOMATOLOGICZNYMI?”

prowadzącą

Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk
termin: 10 listopada 2018
godz. 09:00 – 19:00
miejsce: Sala wykładowa Hotelu Filmar****
ul. Grudziądzka 45, Toruń
W programie:

I. Działania managerskie
1. Rola managera
2. Cele właściciela
3. Rentowność placówki
4. Wykorzystanie potencjału kliniki
5. Wdrażanie zmian
6. Monitoring i kontrola wdrażanych zmian
7. Wykorzystanie sprzętów diagnostycznych
w placówce
8. Dokumentacja medyczna i nie medyczna
9. Standard świadczenia usług
10. Premiowanie personelu

II. Personel
1. Zarządzanie zespołem
2. Rola managera w placówce stomatologicznej
– zakres obowiązków, formy zawierania umów
3. Znaczenie zebrań personelu
4. Rozwój personelu
5. Komunikacja przełożony – pracownik
6. Słabe ogniwo w zespole
7. Zespoły interdyscyplinarne
8. Zaopatrzenie
9. Planowanie urlopów
10. Proporcjonalność wynagrodzeń
11. Sposoby nawiązywania umów
12. Umowy z pracowniami techniki

III. Działania marketingowe
1. Marketing wewnętrzny
– procedury obsługi pacjenta
2. Marketing zewnętrzny
– strategia
3. Dokumentacja medyczna
4. Wizualizacja placówki
5. Strategia marketingowa
6. Analiza konkurencji
7. Grupa docelowa
8. Marketing internetowy
9. Strona WWW
10. Marketing offline

 


Opłata za uczestnictwa:

  • 790 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 20 marca 2018
  • 850 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 31 maja 2018
  • 950 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 10 listopada 2018