KURS PRAKTYCZNY DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW (03.02.2018)


„WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE KLINICZNE POSTĘPOWANIA Z TKANKAMI PRZYZĘBIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA MODELACH ZWIERZĘCYCH”

prowadzący

dr n. med. WITOLD JURCZYŃSKI
termin: 3 lutego 2018
godz. 09:00 – 14:00
miejsce: Sala wykładowa Hotelu Filmar****
ul. Grudziądzka 45, Toruń
W programie:

  1. Proste wydłużenie koron klinicznych w przestrzeni
    międzyzębowej (poddziąsłowe ubytki twardych tkanek zęba).
  2. Regeneracja defektu pionowego.
  3. Metody pobierania tkanki kostnej.
  4. Poszerzenie wąskiej strefy dziąsła przytwierdzonego.
  5. Technika pobierania przeszczepu błony śluzowej.
  6. Proste metody pokrywania recesji.

Za udział w kursie lekarze otrzymają
5 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
 


Opłata za uczestnictwa:

  • 1250 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 30 listopada 2017
  • 1400 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 3 lutego 2018