KURS DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW 9 CZERWCA 2018

„SEDACJA – POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE – ANTYBIOTYKOTERAPIA”

prowadzący

DR N. MED. KRZYSZTOF GOŃCZOWSKI
termin: 9 czerwca 2018
godz. 09:00 – 19:00
miejsce: Sala wykładowa Hotelu Filmar****
ul. Grudziądzka 45, Toruń
W programie:

I. „Sedacja wziewna oraz premedykacja farmakologiczna w praktyce stomatologicznej”
Celem kursu jest przedstawienie lekarzom praktycznych wskazówek dotyczących metod kontroli strachu oraz stresu związanego z leczeniem stomatologicznym zarówno u pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Podczas kursu omawiane są zalecenia dotyczące zasad organizacji praktyki dentystycznej oraz procedur leczniczych ograniczające uczucie strachu u pacjentów oraz prezentowane są zasady doboru odpowiedniego rodzaju oraz dawek leków sedujących w zależności od planowanego zabiegu, wieku i stanu zdrowia pacjenta.

1. Etiopatogeneza oraz najczęstsze objawy dentofobii
2. Kiedy mamy do czynienia tylko z zwiększoną pobudliwością nerwową pacjenta, a kiedy jest to już dentofobia? Jak prawidłowo rozpoznać dentofobię?
3. Przygotowanie praktyki stomatologicznej do leczenia pacjentów z dentofobią. Wystrój gabinetu, sprzęt, odpowiednie szkolenie personelu oraz procedury kliniczne postępowania z nadpobudliwym pacjentem stomatologicznym.
4. Farmakoterapia w dentofobii.
5. Dobór odpowiedniego leku sedującego w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Farmakoterapia stresu u dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
6. Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów w sedacji farmakologicznej – kryteria wykluczenia, zalecane badania analityczne krwi.
7. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu pacjentów z dentofobią. Technika prowadzenia pacjenta w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu – schematy postępowania u pacjentów dorosłych oraz dzieci.
8. Najczęstsze powikłania oraz efekty uboczne farmakoterapii stresu podczas leczenia stomatologicznego.

II. „Izolacja pola zabiegowego w endodoncji, irygacja kanałów korzeniowych oraz wkładki lecznicze”
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem klinicznych procedur rekonstrukcji zębów przed leczeniem endodontycznym, izolacji pola zabiegowego, irygacji kanałów korzeniowych oraz stosowania wewnątrz zębowych wkładek leczniczych.

1. Wskazania i techniki odbudowy zrębu koronowego zębów kwalifikowanych do leczenia endodontycznego – projektory kanałowe
2. Izolacja zębów leczonych endodontycznie – techniki pracy koferdamem oraz alternatywne metody uzyskania suchości pola zabiegowego
3. Substancje chemiczne wykorzystywane do płukania kanałów korzeniowych – skład chemiczny, rekomendowane stężenie, zakres działania oraz procedury aplikacji
4. Rozpuszczalniki przeznaczone do udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych
5. Leki stosowane dokanałowo w trakcie leczenia wielowizytowego – czy istnieją jeszcze wskazania do stosowania tej procedury?

III. „Powtórne leczenie endodontyczne – usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych oraz złamanych instrumentów endodontycznych”
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego powtórnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technik atraumatycznego usuwania wkładów koronowo-korzeniowych oraz złamanych instrumentów endodontycznych.

1. Nowoczesna diagnostyka obrazowa umożliwiająca identyfikację przeszkód w obrębie kanałów korzeniowych
2. Instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do powtórnego leczenia endodontycznego oraz do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych i wkładów koronowo-korzeniowych
3. Techniki atraumatycznego usuwania wkładów koronowo-korzeniowych: lanych metalowych, cyrkonowych, standardowych metalowych, szklanych oraz węglowych za pomocą ultradźwięków, systemów mechanicznych w formie dźwigni oraz kleszczy, systemów wind endodontycznych i trepanów oraz wierteł
4. Substancje chemiczne ułatwiające ponowne udrożnienie kanału korzeniowego
5. Metody usuwania z kanałów korzeniowych złamanych instrumentów endodontycznych – ultradźwięki, system FRS® – File Removal System (Chifa) projektu dr Gończowskiego, system FragRemover®, system Terauchi File Retrieval Kit®, system Broken Instrument Removal Kit® Zumax

IV. „Farmakoterapia infekcji bakteryjnych w stomatologii”
Celem wykładu jest przedstawienie lekarzom praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania leków przeciwbakteryjnych w trakcie leczenia stomatologicznego. Podczas kursu prezentowane są zasady doboru rodzaju i dawkowania leków w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta oraz zamierzonego celu terapeutycznego (np. działanie biobójcze, biostatyczne, osłonowe etc.).

1. Dobór odpowiedniego leku przeciwbakteryjnego w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Farmakoterapia infekcji bakteryjnych u dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
2. Schematy dawkowania poszczególnych leków przeciwbakteryjnych w zależności od planowanego zabiegu oraz wieku i stanu zdrowia pacjenta.
3. Procedury kliniczne indywidualnego doboru leków w terapiach skojarzonych – wykorzystanie zjawiska synergii oraz addycji. Które grupy leków można lub wręcz trzeba ze sobą łączyć, a w jakich przypadkach jest to przeciwwskazane?
4. Najczęstsze powikłania oraz efekty uboczne farmakoterapii infekcji bakteryjnych podczas leczenia stomatologicznego.
5. Metody ograniczania ryzyka wystąpienia powikłań wywołanych farmakoterapią lekami przeciwbakteryjnymi.

Za udział w kursie lekarze otrzymają
10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
 


Opłata za uczestnictwa:

  • 340 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 30 listopada 2017
  • 380 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 31 grudnia 2017
  • 420 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 9 czerwca 2018