„STOMATOLOGIA BEZ BÓLU”

Dr n. med. BARBARA SZAFRAŃSKA
Dr n. med. MACIEJ MIKOŁAJCZYK
Lek. Dent. MATEUSZ SZKLINIARZ

termin:27 lutego 2016
godz. 09:00 – 19.00
miejsce:Sala wykładowa Hotelu Filmar****
ul. Grudziądzka 45, Toruń
I. „Sedacja podtlenkiem azotu – leczenie dorosłych i dzieci bez lęku i stresu.”

 • Oddziaływanie podtlenku azotu na organizm człowieka.
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania sedacji wziewnej mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.
 • Okresy znieczulenia ogólnego u pacjenta.
 • Pierwszy okres znieczulenia ogólnego: okres bezbolesności z podziałem na poszczególne fazy występujące podczas stopniowego wzrostu stężenia podtlenku azotu.
 • Opis aparatury służącej do podawania mieszaniny gazów (N2O i O2).
 • Zasady podawania mieszaniny gazów (N2O i O2) podczas prowadzenia zabiegów stomatologicznych.
 • Zalety i wady sedacji mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.

II. „Unikanie bólu w trakcie zabiegu – minimalnie inwazyjne podejście do zabiegów stomatologicznych.”

 • Minimalnie inwazyjne podejście do zabiegów stomatologicznych – ograniczenie interwencji w tkanki twarde w obrębie jamy ustnej oraz zmniejszenie dolegliwości psychofizycznych pacjenta związanych z przebiegiem leczenia.
 • Omówienie przypadków klinicznych z zakresu leczenia protetycznego, endodontycznego oraz zachowawczego przeprowadzonych zgodnie z opisanymi wyżej zasadami.
 • Alternatywne metody diagnostyki, preparacji tkanek twardych oraz procedury adhezyjne – skrócenie czasu trwania zabiegów, oszczędzanie tkanek zębów w ich trakcie oraz zmniejszenie dolegliwości związanych z zabiegami dla pacjentów.

III. „Jak dzięki diagnostyce radiologicznej ochronić pacjenta stomatologicznego przed skalpelem?”

Rentgenodiagnostyka 2D:

 • Wskazania do zastosowania poszczególnych projekcji RTG wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych.
 • Zasady wykonywania poszczególnych typów projekcji 2D wraz z możliwymi błędami oraz artefaktami spotykanymi na zdjęciach RTG.
 • Ograniczenia diagnostyczne wynikające z dwuwymiarowości klasycznych obrazów RTG stosowanych w gabinecie stomatologicznym.

Rentgenodiagnostyka 3D:

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące skanów CBCT: pole obrazowania oraz rozdzielczość skanu,
 • Możliwości diagnostyczne w 3D – precyzyjne obrazowanie dopasowane do przypadków klinicznych z zakresu różnych gałęzi stomatologicznych : chirurgii, implantologii, endodoncji, periodontologii itd.

Odpowiednia diagnostyka w odpowiednim czasie:

 • Przedstawienie wybranych przypadków klinicznych w konfrontacji z diagnostyką 2D oraz 3D.
 • Jak bardzo wiedza płynąca z tych dwóch typów obrazowania może się różnić?
 • Jak mocno odpowiednia diagnostyka na pewnym etapie leczenia jest w stanie zadecydować o powodzeniu tego procesu, jednocześnie chroniąc naszego pacjenta przed procedurami znacznie bardziej skomplikowanymi w tym także z zakresu chirurgii?

Za udział w kursie lekarze otrzymają
10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Opłata za uczestnictwa:

 • do 31 stycznia 2016 – 245 zł
 • do 27 lutego 2016 – 265 zł
  (w przypadku wolnych miejsc!)