Zapraszamy na kursy oraz konferencje:


 

„Planowanie i przebieg leczenia protetycznego w trudnych sytuacjach klinicznych. Sztuka podejmowania decyzji i prowadzenia skutecznej rehabilitacji krok po kroku. Analiza – Decyzja i Plan – Rehabilitacja”

prowadzący: dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska

Kurs dla lekarzy stomatologów

Hotel Filmar**** Toruń, ul. Grudziądzka 45
18 marca 2017

 

„Leczenie protetyczne pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia i wadami postawy”

prowadzący: dr n. med. Jacek Ciesielski

Kurs dla lekarzy stomatologów

Hotel Filmar**** Toruń, ul. Grudziądzka 45
8 kwietnia 2017

„Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.”

XVII Ogólnopolska konferencja medycyny paliatywnej „HOSPICJUM 2017”

XV Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii

Hotel Filmar**** Toruń, ul. Grudziądzka 45
26-27 maja 2017

„Stomatologia estetyczna od podstaw. Uproszczony protokół wykonania metamorfoz twarzy dzięki licówkom ceramicznym”

prowadzący: Lek. Stom. Maciej Drosd

Kurs dla lekarzy stomatologów

Hotel Filmar**** Toruń, ul. Grudziądzka 45
3 czerwca 2017

 

„Współczesne koncepcje kliniczne postępowania z tkankami miękkimi przyzębia”

prowadzący: dr n. med. Witold Jurczyński

Kurs dla lekarzy stomatologów

Hotel Filmar**** Toruń, ul. Grudziądzka 45
10 czerwca 2017

„WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE KLINICZNE POSTĘPOWANIA Z TKANKAMI PRZYZĘBIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA MODELACH ZWIERZĘCYCH”

prowadzący: dr n. med. Witold Jurczyński

Kurs praktyczny dla lekarzy stomatologów

Hotel Filmar**** Toruń, ul. Grudziądzka 45
11 czerwca 2017

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „Diabetica 2017” oraz XV Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruń
22-23 września 2017

 

XXIII Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna oraz Targi Stomatologiczne”

„Expodent 2017”

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
Prof. dr. hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr. Kazimierz Bryndal

Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruń
20-21 październik 2017